POLSKA IZBA MAGAZYNOWANIA ENERGIII ELEKTROMOBILNOŚCIZAPRASZANA KONFERENCJEPIME STORAGE ENERGY SUMMIT 2024TRZECIA EDYCJA

Solar Energy Expo

PTAK WARSAW EXPO, Nadarzyn, Hala E
16-18 STYCZNIA 2024

Dzień 1 | 16.01.2024

Sesja 1 | 11:30 - 13:00

POLITYKA ENERGETYCZNA – KIERUNKI DLA MAGAZYNOWANIA ENERGII


Prezentacje wprowadzające:

 • Polityka UE i Polski w zakresie magazynowania energii Sara Radzicka – Tolwaj, Bird&Bird
 • Rynek magazynowania energii w Czechach – Jan Fousek, AKU – BAT

Prezentacja wprowadzająca do tematyki:

 • Polityka UE w zakresie zwiększania elastyczności systemu energetycznego
 • Strategia magazynowania energii dla UE
 • Polityka Polski w zakresie magazynowania energii

Dyskusja panelowa: Wraz z eksplozją nowych rynków europejskich w zakresie magazynowania energii, większość z nich jest napędzana przez programy i pakiety kierowane przez UE, takie jak REPowerEU i KPO. Jakich zmian politycznych i reform możemy się spodziewać?

Zaproszeni uczestnicy:

 • Cezary Wawrzos, GoodWe
 • Jan Fousek, AKU – BAT
 • Denis Prokopczyk, SUNWODA
 • Łukasz Bartkiewicz, Metropolis
 • Prof. Henryk Majchrzak, Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council)

Moderator: Krzysztof Kochanowski, PIME

Partnerzy sesji: GoodWe, SUNWODA

Sesja 2 | 13.10 – 14.30

FINANSOWANIE INWESTYCJI W MAGAZYNY ENERGII I OZE – MOŻLIWOŚCI NA POLSKIM RYNKU
(Przegląd oraz cele programów współfinansujących projekty fotowoltaiczne i magazynowania energii)

Prezentacje wprowadzające:

 • Systemy wsparcia dla instalacji OZE – Łukasz Bartkiewicz, METROPOLIS
 • Systemy wsparcia dla magazynów energii – Aleksandra Jabłońska, NFOŚiGW

Zagadnienia: Uczestnicy panelu przedstawią dostępne programy wspomagające projekty w podziale na różne segmenty rynku:

 • prosumenckie – „Mój prąd” krótkie przypomnienie historii, ostatnie celeprogramu i wielkość budżetu, „Grand OZE” – szansa dla wspólnot mieszkaniowych
 • przemysłowe instalacje OZE– dostępne opcje finansowania
 • przemysłowe instalacje PV w innych programach dofinansujących
 • formalne procedury inwestycyjne – jak zacząć i jak skończyć

Case study – procedury, harmonogram

Uczestnicy:

 • Zsuzsanna Iwanicka, BOŚ Bank
 • Aleksandra Jabłońska-Steć, NFOŚiGW
 • Artur Wojtysiak, Solfinity
 • Tomasz Aziewicz, Santander Leasing
 • Katarzyna Dorozińska, NFOŚiGW
 • Tomasz Makowski, BGK

Moderator: Krzysztof Bukała, Solfinity

Partnerzy sesji: SOLFINITY

Sesja 3 | 14.40 – 16.00

POLITYKA REGULACYJNA W OBSZARZE MAGAZYNOWANIA ENERGII


Prezentacja wprowadzająca do tematyki:

Wyzwania w zakresie regulacji dot. magazynowania energii – co mamy, czego
nie mamy, na co czekamy” – Grzegorz Pizoń, PIME (Bird&Bird)

Zagadnienia:

 • Rola państwa – regulacje
 • Rola regulatora – polityka URE
 • Rola operatorów – IRiESP oraz IRiESD

Dyskusja panelowa: W jakim kierunku powinny rozwijać regulacje, aby sprzyjały rozwoju rynku magazynowania energii i poprawy relacji z operatorami – dobre praktyki i bariery

Uczestnicy:

 • Wojciech Cetnarski, Wento
 • Grzegorz Pizoń, wiceprezes zarządu PIME (Bird&Bird)
 • Michał Motylewski, Radca Prawny Ekspert Rynku Energii
 • Filip Piasecki, Aurora Energy Research

Moderator: Krzysztof Kochanowski, PIME

Partnerzy sesji: Bird&Bird


Dzień 2 | 17.01.2024

Sesja 1 | 11:30 - 13:00

MAGAZYNY ENERGII CIEPLNEJ I CHŁODU


Prezentacja wprowadzająca:

Draft Raportu PIME/IEO „Mapa drogowa dla rynku magazynów ciepła” – Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energi Odnawialnej

Prezentacja wprowadzająca do tematyki i dyskusji panelowej:

 • Plany w zakresie magazynowania krótkoterminowego (dobowo-godzinowego) ciepła
 • Plany w zakresie magazynowania długoterminowego (w tym sezonowego)
 • Potencjalne obszary zastosowań magazynów ciepła
 • Najbardziej perspektywiczne rynki i odbiorcy 2024-2025
 • Kluczowe zmiany na rynku w 2023 roku

Dyskusja panelowa: Rola magazynów ciepła w dekarbonizacji energetyki – transformacja ciepłownictwa

Uczestnicy:

 • Piotr Prawda, CMS Cameron MacKenna
 • Piotr Banaś, LIVTRON
 • Bogusław Regulski, IGCP
 • Mariusz Twardawa, IEO
 • Janusz Starościk, SPIUG

Moderator: Grzegorz Onyszczuk, PIME (Mar-Bud)

Partnerzy sesji: CMS Cameron McKenna

Sesja 2 | 13.10 – 14.30

PROJEKTY I WDORŻENIA MAGAZYNNÓW ENERGII –
CASE STUDY


Prezentacje wprowadzające:

„Rynek magazynów energii w Europie – zmiany i
przegląd projektów inwestycyjnych” – Joanna Spirodek, Fluence

Dyskusja panelowa: Jak wybudować, sfinansować i zarobić na magazynowaniu energii elektrycznej – dobre praktyki i bariery

 • Wdrożenia magazynów energii z wielkoskalowym OZE
 • Wdrożenia magazynów energii u odbiorców energii
 • Finansowanie magazynów energii komercyjne i dotacje publiczne
 • Budowa magazynów energii wielkoskalowych

Dyskusja panelowa: Jak wybudować, sfinansować i zarobić na
magazynowaniu energii elektrycznej – dobre praktyki i bariery

Zaproszeni uczestnicy:

 • Dariusz Kowalczyk-Tomerski, Columbus Energy
 • Mateusz Leszczyński, OX2
 • Kamil Talar, NRG Project
 • Joanna Spirodek, Fluence Energy
 • Tomasz Rodziewicz, Tauron Dystrybucja
 • Cezary Michalski, NFOŚiGW
 • Alexander Bianchi, Wento

Moderator: Krzysztof Kochanowski, PIME

Sesja 3 | 14.40 – 16.00

MAGAZYNY ENERGII NA RYNKU ELASTYCZNOŚCI


Prezentacja wprowadzająca: Ewa Mataczyńska, Ekspert EU DSO (PGE
Dystrybucja)

 • Założenia prawne dla magazynów energii w europejskim „kodeksie elastyczności”
 • Usługi elastyczności możliwe scenariusze dla operatorów energii i dostawców usług
 • Prace nad usługami elastyczności na poziomie ACER

Dyskusja panelowa: Jak zorganizować rynek usług elastyczności w Polsce? Na ile doświadczenia z innych krajów możemy przełożyć na specyfikę rynku energii w Polsce

Zaproszeni uczestnicy:

 • Ewa Mataczyńska, Ekspert EU DSO (PGE Dystrybucja)
 • Grzegorz Wałdoch, ENSPIRION
 • Grzegorz Onichimowski, ekspert PIME (NODES)
 • Peter Polach, Sympower
 • Łukasz Sosnowski, Stoen Operator
 • Dariusz Stańczak, Orange

Moderator: Radosław Babij, PIME

Partnerzy sesji: SymPower, ENSPIRION


Dzień 3 | 18.01.2024

11:00 – 11:30


Prezentacja: ,Agregacja magazynów energii w usługach elastyczności”-
Remigiusz Szlendak, Enspirion

Sesja 1 | 11:30 – 13:00

MAGAZYNY ENERGII W USŁUGACH AGREGATORÓW - POTENCJALNE MODELE PRZYCHODOWE NA RYNKU MAGAZYNOWANIA ENERGII


Prezentacja wprowadzająca:

Magazyny energii w usługach agregatorów –
Potencjalne modele przychodowe na rynku magazynowania energii – Adam Kościelniak, A-RES

 • Rynek Mocy/DSR
 • Rynek Usług Elastyczności
 • Arbitraż
 • Rynek Bilansujący
 • cPPA
 • Aukcje

Dyskusja panelowa: Jak powinna wyglądać struktura modeli
przychodowych – dobre praktyki i bariery

Zaproszeni uczestnicy:

 • Piotr Błach, Transition Technologies
 • Krzysztof Müller, Photon Energy Trading
 • Karol Wolański, NEXT KRAFTWERKE
 • Christain Schnell, DENTONS
 • Michał Szymczuk, Enercode

Moderator: Adam Kościelniak, A-RES

Partnerzy sesji: SymPower, A-RES

Sesja 2 | 13:20 – 15:00

MAGAZYNY ENERGII W GOSPODARCE KOMUNALNEJ i
KLASTRACH ENERGII


Prezentacje wprowadzające:

 • „Magazyny energii z pozwoleniem na budowę czy bez” – Krzysztof Strukowicz,
  My-Soft
 • „Bilansowanie lokalne gmin z wykorzystaniem magazynów energii” – Daniel
  Raczkiewicz, Energynat Solutions

Zagadnienia:

 • Gospodarka energetyczna w mieście i gminie
 • Kierunki inwestowania w OZE i magazyny energii oraz źródła
  finansowania
 • Magazyny energii w trakcji kolejowej i tramwajowej
 • Magazyny energii w obiektach publicznych
 • Prosument wirtualny i zbiorowy

Dyskusja panelowa: Duży potencjał wykorzystania magazynów energii w klastrach energii i w gospodarce komunalnej wciąż niewykorzystany – jak to zmienić

Zaproszeni uczestnicy:

 • Krzysztof Strukowicz, My-Soft
 • Robert Łasa, KSTAR
 • Albert Gryszczuk, Krajowa Izba Klastrów Energii
 • Daniel Raczkiewicz, Energynat Solutions
 • Paweł Piotrowicz, TUV-SUD
 • Michał Frańczak, Power LAB

Moderator: Radosław Gutowski, ekspert PIME (SEP)

Partnerzy sesji: KSTAR

Sesja 3 | 14.30 – 16:00

MAGAZYNY ENERGII NA WODÓR I BIOGAZ


Prezentacja: Wodór, amoniak czy biogaz – perspektywy biznesu w obszarze magazynowania energii

Dyskusja panelowa: W jakim kierunku rozwija się rynek magazynowania wodoru, amonikau i biogazu – bariery, zachęty, inwestycje, praktyki i korzyści

Zaproszeni uczestnicy:

 • Anna Rozkosz, Water2H2 AB & Metacon AB
 • Przedstawiciel Stokota
 • Grzegorz Jóźwiak, PKN Orlen

Moderator: Paweł Piotrowicz, Hydrogen Poland

TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dzień 1 | 16.01.2024

TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

MAGAZYNY ENERGII ELEKTRYCZNEJ - WIELKOSKALOWE

12:00 – 15:00


12.00 – 12.30

Dawid Zieliński, Columbus Energy

Prezentacja projektu

12.30 – 13.00

Mateusz Leszczyński, OX2

Projekty i wdrożenia magazynów energii

13.30 – 14.00

Denis Prokopczyk, SUNWODA

Embark on the new era of High Density C&I Energy Storage Systems with SUNWODA

14.00 – 14.30

Filip Piasecki, Rafał Macuk, Aurora Energy Research

Prezentacja rynku magazynowania energii

Dzień 2 | 17.01.2024

MAGAZYNY ENERGII PRZEMYSŁOWEJ DO 10 MW MOCY

13:00 – 15:00


12.00 – 13.00

Robert Łasa, Ewa Urbaniec, Mariusz Czachorowski

Warsztaty KSTAR

Efektywne Magazyny Energii Kstar. Użytkuj i zarabiaj na energii - key
studies.

Czytaj więcej

13.10 – 14.10

Mirosław Dyrda - Business Development Manager w Transition Technologies – Systems, Paweł Przygodzki – Dyrektor ds. Rozwoju w Transition Technologies Control Solutions

Warsztaty Transition Technologies Systems - Rola Magazynów Energii a wyzwania teleinformatyczne

Agenda:

1. Koncepcja przyłączenia Magazynu Energii do Sieci
Elektroenergetycznej
Infrastruktura i narzędzia teleinformatyczne w procesie przyłączania
magazynów do sieci.

2. Rola Magazynu Energii na Rynku Energetycznym
Przedstawienie możliwych sposobów wykorzystania magazynów energii i
wynikających z nich korzyści dla konsumentów i operatorów.

3. Analiza rozwiązań dla przykładowych modeli wykorzystania
Magazynów Energii
Warsztat i dyskusja: określenia wyzwań oraz możliwych rozwiązań
teleinformatycznych dla poszczególnych przypadków.

a. Magazyn Energii Niepodłączony do Sieci
b. Magazyn Energii na Rynku Bilansującym
c. Magazyn Energii na Rynku Bilansującym, Rynku Mocy i Arbitrażu
d. Magazyn Energii dla Usług Elastyczności OSD

Czytaj więcej

Prezentacja: Magazyny energii dla prosumentów i małego biznesu

Michał Frańczak, Power LAB

14.20 – 14.50

15.00 – 15.30

Tomasz Rodziewicz, Tauron Dystrybucja

Prezentacja: Magazyny energii zintegrowane z siecią dystrybucyjną – doświadczenia i perspektywa TAURON Dystrybucja

Dzień 3 | 18.01.2024

TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA ENERGII CIEPLNEJ,CHŁODU, WODORU

12.00 - 14.00


12.00 – 12.30

Maksym Sysoiev, Prezes Komitetu Energetyki Amerykańskiej Izby Gospodarczej w Ukrainie

Prezentacja: Perspektywa inwestycji dla polskich firm na Ukrainie w magazyny energii i OZE

12.30 – 13.00

Michał Szymczuk, Enercode

Prezentacja projektu


Kontakt do organizatora Konferencji:

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności – PIME

Obsługa merytoryczna: Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu PIME

Obsługa logistyczna: Katarzyna Bassa, office manager PIME

Obsługa marketingowa: Karolina Malinowska, conference manager PIME

Organizator konferencji

HALA F
strefa SES F3.36

11:00 - 12:00

Damian Cymbała, Oskar Fikus

Elektromobilność

dr inż. Karol Pawlak-0 portrait

12:00 - 13:00

dr inż. Karol Pawlak

Elektrownie fotowoltaiczne w przestrzeni miejskiej

13:00 - 14:30

adw. Adam Szalc

Nowe rozwiązania prawne wspierające efektywną gospodarkę energetyczną i rozwój OZE - linia bezpośrednia i cable pooling

dr inż. Karol Pawlak-0 portrait

12:00 - 14:00

dr inż. Karol Pawlak

Hybres - komplementarne rozwiązanie OZE

Daniel Raczkiewicz (Członek Zarządu Grupa EnergyNAT)-0 portrait

14:00 - 15:00

Daniel Raczkiewicz (Członek Zarządu Grupa EnergyNAT)

Usługi elastyczności i magazynowanie energii

15:00 - 15:30

Robert Cybulski, Juliusz Bojarczuk, Piotr Araszkiewicz

Monitoring stanu elementów infrastruktury energetycznej przy pomocy włókien światłowodowych

Prezentacje odbędą się w hali F

efines.pl - Krzysztof Przybysz-0 portrait

12:00 - 12:45

efines.pl - raty tu i teraz - idealny program ratalny dla Twoich klientów

efines.pl - Krzysztof Przybysz
TECNA - Jarosław Sochocki-0 portrait

13:00 - 14:00

Narzędzia i ludzie w branży fotowoltaicznej – system dla zespołów sprzedaży i realizacji

TECNA - Jarosław Sochocki
Prosat - Piotr Adamek, Konrad Szczygieł-0 portrait

14:00 - 14:45

"Utrzymanie zieleni na farmach fotowoltaicznych – wyzwania dla operatorów i propozycje skutecznych rozwiązań z wykorzystaniem wyspecjalizowanych maszyn ogrodniczych"

Prosat - Piotr Adamek, Konrad Szczygieł
UMOYA ENERGY CUNSULTING - dr inż. Franciszek Buchta-0 portrait

15:00 - 15:30

Przyłączenia komercyjne.OZE Ekspertyzy przyłączeniowe.Cable Pooling

UMOYA ENERGY CUNSULTING - dr inż. Franciszek Buchta
CF Energy GmbH - Anna Ponomarenko-0 portrait

10:45 - 11:00

CF Energy GmbH - Anna Ponomarenko

significance of open architecture for enhancing efficiency in the solar energy industry

Michał Marona, Country Manager w SolarEdge Polska-0 portrait

11:00 - 11:15

Michał Marona, Country Manager w SolarEdge Polska

SolarEdge ONE dla klientów indywidualnych

Mariusz Potocki, Head of Commercial Sales SolarEdge Polska-0 portrait

11:15 - 11:30

Mariusz Potocki, Head of Commercial Sales SolarEdge Polska

SolarEdge ONE dla rozwiązań komercyjnych

Enspo - Nina Luo-0 portrait

11:30 - 12:00

Enspo - Nina Luo

Prezentacja firmy Rahvolt

efines.pl - Krzysztof Przybysz-0 portrait

12:00 - 12:45

efines.pl - raty tu i teraz - idealny program ratalny dla Twoich klientów

efines.pl - Krzysztof Przybysz
UMOYA ENERGY CUNSULTING - dr inż. Franciszek Buchta-0 portrait

13:00 - 13:30

Stan sieci elektroenergetycznych, warunkujący możliwości przyłączania instalacji OZE. Optymalizacja projektu OZE dla potrzeb komercyjnego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

UMOYA ENERGY CUNSULTING - dr inż. Franciszek Buchta
SOLARSTOP - Mgr inż. Jacek Ćwikliński-0 portrait

13:30 - 14:00

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych

SOLARSTOP - Mgr inż. Jacek Ćwikliński
Prosat - Piotr Adamek, Konrad Szczygieł-0 portrait

14:00 - 14:45

"Utrzymanie zieleni na farmach fotowoltaicznych – wyzwania dla operatorów i propozycje skutecznych rozwiązań z wykorzystaniem wyspecjalizowanych maszyn ogrodniczych"

Prosat - Piotr Adamek, Konrad Szczygieł
ASSETIN - Paweł Sobolak-0 portrait

15:00 - 15:30

ASSETIN - Paweł Sobolak

Opłacalność inwestycji w OZE - wyzwania i dobre praktyki