PIME ENERGY STORAGESUMMIT 2023

17/01/2023

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 11.00 – 11.15

Otwarcie PIME ENERGY STORAGE SUMMIT i podpisanie listu intencyjnego o współpracy PIME i PTAK EXPO

Krzysztof Kochanowski, PIME

BLOK PIERWSZY - Polityka energetyczna w zakresie OZE i magazynowania energii Polski na tle wyzwań polityki klimatycznej UE

godz. 11.15 – 11.45

Jak wykorzystać w większym stopniu potencjał OZE i magazynowania energii dzięki sector cooupling – magazyny ciepła

Grzegorz Wiśniewski, IEO

godz. 11.45 – 12.15

Efektywność ekonomiczna dla cable pooling oraz linii bezpośredniej z magazynem energii – ocena stanu prac nad zmianami regulacyjnymi z perspektywy branży OZE

Michał Sobczyk, EDPR

godz. 12.15 – 13.45

DYSKUSJA PANELOWA
 • Czy OZE i magazyny energii w Polsce są na zakręcie – zmarnowany potencjał?
 • Co zrobić, aby w polityce UE i polityce krajowej technologie magazynowania efektywniej wspierały OZE?
 • Jak OZE i magazyny energii mogą wspierać dekarbonizację polskiego sektora energii?

Uczestnicy dyskusji:
 • Michał Hetmański, INSTRAT
 • Marcin Roszkowski, INSTYTUT JAGIELLOŃSKI
 • Grzegorz Onichimowski, PIME
 • Janusz Gajowiecki, PSEW
 • Grzegorz Wiśniewski, IEO
Moderator: Aleksandra Radwańska, PIME

BLOK DRUGI - Otoczenie regulacyjne dla magazynów energii – stan obecny i wyzwania

godz. 13.45 – 14.05

Otoczenie regulacyjne dla magazynów energii – stan obecny i wyzwania

Grzegorz Pizoń, PIME (Kancelaria Bird&Bird)

godz. 14.05 – 15.05

DYSKUSJA PANELOWA
 • Czego brakuje nam w regulacjach krajowych w zakresie magazynowania energii?
 • Linia bezpośrednia z instalacji OZE z magazynem energii i cable pooling z magazynem energii
 • Podatek od nieruchomości dla magazynów energii
 • Umowy przyłączeniowe na magazyny energii
 • cPPA dla OZE z magazynami energii

Zaproszeni uczestnicy:
 • Piotr Kolasa, Polowiec i Wspólnicy
 • Piotr Ciołkowski, CMS Cameron McKenna
 • Tomasz Młodawski, SKS Legal
Moderator: Grzegorz Pizoń, PIME (Kancelaria Bird&Bird)

18/01/2023

DZIEŃ DRUGI

BLOK PIERWSZY – Rynek magazynowania energii - stan obecny i trendy

godz. 10.00 – 10.20

RAPORT PIME: Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce 2023

Krzysztof Kochanowski, PIME

godz. 10.20 – 10.40

Magazynowanie energii na dużą skalę – korzyści dla operatorów sieci i właścicieli aktywów REN

Lars Stephan, Fluence Energy

godz. 10.40 – 11.00

Magazyny energii w rynku mocy w Polsce – potencjał i wyzwania

Katarzyna Suchcicka, OX2

godz. 11.00 – 11.20

Magazynowanie energii z OZE do metanolu bez konieczności przyłączenia do sieci z jednoczesną utylizacją dwutlenku węgla

Tomasz Zmysłowski, RealCarbonTech

godz. 11.20 – 11.40

Usługa elastyczności w rynku mocy DSR

Marcin Adamiak, Enspirion

godz. 11.40 – 12.00

Poprawa elastyczności systemu elektroenergetycznego poprzez efektywne wykorzystania źródeł OZE i magazynów energii

Igor Petryk, Wartsila

godz. 12.00 – 12.20

Stabilizacja mikroinstalacji poprzez system magazynowania energii – case study w Ochotnicy

Szymon Piasecki, Apator Toruń

godz. 12.20 – 13.20

DYSKUSJA PANELOWA
 • Czego nam brakuje na rynku energii, aby technologie magazynowania energii rozwijały się szybciej?
 • Co zrobić, aby efektywność ekonomiczna magazynów energii była wyższa?
 • Jakie technologie zdominują rynek magazynowania energii?
 • Jakie rozwiązania systemowe w zakresie współpracy z OSD wprowadzić, aby było łatwiej przyłączać instalacje OZE z magazynami energii?

Uczestnicy dyskusji:
 • Krzysztof Bukała, SOLTEC
 • Kamil Talar, NRG Project
 • Szymon Piasecki, Apator Toruń
 • Igor Petryk, Wartsila
 • Lars Stephan, Fluence Energy
 • Katarzyna Suchcicka, OX2
Moderator: Krzysztof Kochanowski, PIME

BLOK DRUGI - TECHNOLOGIA: Technologie magazynowania energii elektrycznej - case study w Polsce

godz. 13.20 – 13.40

Krzysztof Strukowicz, MY-SOFT - Wielkoskalowe magazyny energii oraz magazyny energii trakcyjnej szansą na rozwój energetyki odnawialnej

godz. 13.40 – 14.00

Rafał Niestępski, Huawei - Większa efektywność biznesu dzięki przemysłowym magazynom energii od Huawei

godz. 14.00 – 14.20

Alicja Walec, Elit (Azzurro) - Rozwiązania dla net billingu z Włoch

godz. 14.20 – 14.40

Krzysztof Bukała, SOLTEC - Domowy magazyn energii na miarę systemu rozliczeń net-billing i taryf dynamicznych

godz. 14.40 – 15.00

Dariusz Perkowski, Neo Energy Storage (Tesvolt) - - Magazyn energii z instalacją PV w konfiguracji zero feed-in

19/01/2023

DZIEŃ TRZECI

TECHNOLOGIE: Technologie magazynowania energii elektrycznej, infrastruktura współpracująca z magazynami energii, aplikacje i systemy zarządzania infrastrukturą - case study w Polsce

godz. 11.00 – 11.20

Kamil Talar, NRG Projekt - System zarządzania energią EMS dla przedsiębiorstw, studium przypadku z magazynem energii

godz. 11.20 – 11.40

Zdalne monitorowanie i zarządzanie pracą magazynu energii

Wacław Rejdych, LaserTec

11.40 – 12.00

Piotr Czembor, Hynfra Energy Storage – Procedura zgłaszania magazynów energii do rynku mocy – praktyczne wskazówki

godz. 12.00 – 12.20

Magazyny konsumenckie jako istotne ogniwo stabilizacji rozproszonych źródeł OZE

Zbisław Lasek, Minutor Energia

12.20 – 12.40

Dariusz, Stańczak, Orange - Wykorzystanie rozproszonych magazynów energii do optymalizacji kosztów energii odbiorcy końcowego – case study Orange