MMB Drives sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Spółka MMB Drives jest w pełni zorganizowanym przedsiębiorstwem działającym od 2004 roku w branży zaawansowanych technologii (High-Tech). Firma rozwija innowacyjne produkty, których nabywcami są odbiorcy indywidualni oraz uznane i duże przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, z którymi współpracuje jako OEM (Original Equipment Manufacturer) – producent wyrobów, które odbiorcy sprzedają pod własną marką.

MMB Drives oferuje zaawansowane technologicznie rozwiązania dla energetyki odnawialnej: elektrownie wiatrowe, falowniki do fotowoltaiki (PV) oraz magazyny energii.

Działalność firmy MMB Drives w każdym z obszarów skupia się na projektowaniu i wytwarzaniu podzespołów elektronicznych, z których produkowane są gotowe urządzenia.

W 2021 roku firma wprowadziła na rynek urządzeń do poprawy jakości energii nowe w skali światowej urządzenie MMB SmartGridEnabler, łączące w sobie funkcję trójfazowego regulatora napięcia oraz symetryzatora obciążenia dla trójfazowych linii energetycznych niskiego napięcia.

Urządzenie MMB SmartGridEnabler jest przeznaczone zwłaszcza do stabilizacji poziomu napięcia w liniach energetycznych o dużej liczbie przyłączonych instalacji PV.

MMB SmartGridEnabler zapewnia zwiększenie mocy przyłączanej fotowoltaiki w istniejących liniach bądź zwiększenie długości nowobudowanych/rozbudowywanych linii energetycznych niskiego napięcia.

EN

MMB Drives is a fully organized company operating since 2004 in the high-tech industry. The company develops innovative products, whose buyers are individual customers and recognized and large domestic and foreign enterprises with which it cooperates as an OEM (Original Equipment Manufacturer) – a manufacturer of products that customers sell under their own brand. MMB Drives offers technologically advanced solutions for renewable energy: wind power plants, photovoltaic (PV) inverters and energy storage systems. MMB Drives’ activities in each of the areas focus on the design and manufacture of electronic components from which finished devices are manufactured.
In 2021, the company launched a globally new MMB SmartGridEnabler device to improve energy quality, combining the function of a three-phase voltage regulator and a load symmetrizer for three-phase low-voltage power lines. The MMB SmartGridEnabler is designed especially for stabilizing the voltage level in power lines with a large number of connected PV installations. The MMB SmartGridEnabler provides an increase in the power of connected photovoltaics in existing lines or an increase in the length of newly built/expanded low-voltage power lines.