Globalna transformacja energetyczna

Globalny zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii przyczynił się do dynamicznego rozwoju polskiego sektora energetyki odnawialnej oraz firm skupionych wokół produkcji i rozwiązań w zakresie zielonej energii. Doskonałą okazją do dyskusji na temat najbardziej aktualnych wyzwań i problemów dotyczących branży, jak również poznania oferty firm, które prowadzą działalność w sektorze energii odnawialnej będą targi Solar Energy Expo.

Transformacja energetyczna to jeden z najsilniejszych procesów globalnych. Obok presji regulacyjnej, wywołującej coraz większą konieczność inwestycji w odnawialne źródła energii i zwiększanie efektywności energetycznej przedsiębiorstw, można także dostrzec rosnące zaangażowanie ze strony społeczeństwa. Polskie społeczeństwo oczekuje od firm transformacji energetycznej, coraz częściej zwracając uwagę na zagrożenia wynikające ze złej jakości powietrza czy zmian klimatu. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki w Polsce są odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.

Wobec zmian zachodzących w sektorze energetycznym, wynikających także z regulacji prawnych, nie sposób nie zauważyć, że popyt na energię pochodzącą z OZE będzie tylko rósł, co jest zgodne z trendami w międzynarodowej polityce klimatyczno-energetycznej. Dynamizacja tego procesu wpływa na całą gospodarkę, między innymi poprzez rozwój przemysłu technologii OZE, a także powstanie nowych biur projektowych oraz firm zajmujących się budową, konserwacją i obsługą elektrowni OZE. Wykorzystanie większej ilości energii z odnawialnych źródeł energii niesie za sobą ogromne wyzwanie technologiczne. Problem szczególnie dotyczy takich źródeł, jak energia wiatru czy słońca, które są sterowalne w ograniczony sposób i mogą powodować nierównomierną produkcję, a to wiąże się z utrudnieniami w przepływie energii. Na rynku powstaje i rozwija się coraz więcej firm związanych z sektorem zielonej energii lub przemian energetycznych, które proponują nowoczesne rozwiązania oraz komponenty, które umożliwiają i usprawniają transformację energetyczną.

Targi Solar Energy Expo z pewnością będą sprzyjały debacie na temat możliwości i rozwiązań w zakresie OZE. Oprócz dyskusji na temat najnowszych patentów i perspektyw rozwoju branży, wydarzenie będzie doskonałą platformą promocji nowych systemów, instalacji i aparatury umożliwiającej przedsiębiorstwom osiągniecie większej efektywności energetycznej, co przełoży się na realne korzyści finansowe zarówno dla firm, jak i ich klientów. Udział w targach to dobra okazja dla zdobycia cennych kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń przedstawicieli firm zajmujących się m.in.: produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych oraz pozostałego sprzętu elektrycznego, a także prowadzących badania i analizy techniczne czy wykonujących instalacje elektryczne budynków i budowli. Szeroki zakres tematyczny targów z pewnością przyciągnie do Ptak Warsaw Expo liczne grono profesjonalistów i specjalistów wyznaczających kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję Międzynarodowych Targów Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii Solar Energy Expo, która będzie miała miejsce w dniach 24-25 listopada 2021 w Ptak Warsaw Expo.