Wielkopolska Dolina Energii

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Wielkopolska Dolina Energii to obszar tworzony przez pięć powiatów: Miasto Konin, koniński, kolski, turecki i słupecki obejmujące łącznie 43 gminy i 15 miast.
To region świadomie wchodzący w proces transformacji energetycznej – przejścia od energetyki węglowej do tej opartej o OZE i najnowsze technologie.
Działania w celu tworzenia czystego i ekologicznego przemysłu są motorem napędowym lokalnych samorządów i przedsiębiorców.
Co nas wyróżnia?

· nastawienie na zielone źródła energii
· dobra dostępność komunikacyjna
· kapitał ludzki o dużym potencjale
· dostęp do środków unijnych