Prosolis Solar Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Prosolis Solar to nowoczesna marka, która powstała z potrzeb rynku i wspierania OZE. Innowacyjne i ekologiczne produkty, nie tylko umożliwiają efektywne wykorzystanie Twojej instalacji fotowoltaicznej, ale również dają Ci możliwość samodzielnego, skutecznego i bezpiecznego czyszczenia paneli, tym samym po raz kolejny zyskujesz czas i pieniądze.

Nasze preparaty dzięki odpowiedniemu konfekcjonowaniu znakomicie nadają się zarówno dla mniejszych odbiorców jak i na rynek profesjonalny.

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie oraz stosowanie nowoczesnych surowców, które w badaniach aplikacyjnych dają wyraźnie lepszej trwalsze efekty niż inne produkty dostępne na rynku.

Nasza wiedza pozwala dostarczać Klientom oraz partnerom biznesowym innowacyjne rozwiązania. Koncentrujemy się na faktach a nie mitach, działaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z prawidłową efektywnością działania paneli fotowoltaicznych i poprawianiu ich sprawności.

Zapraszamy do współpracy: instytucje, firmy oraz osoby prywatne, hurtownie, sklepy detaliczne, inwestorów, hotele, firmy budowlane oraz sprzątające zainteresowane dystrybucją produktów pod logiem marki PROSOLIS.

EN

Prosolis Solar is a modern brand that was created from the market needs and support for renewable energy. Innovative and ecological products not only enable the effective use of your photovoltaic installation, but also give you the opportunity to independently, effectively and safely clean the panels, thus gaining time and money once again.

Our preparations, thanks to appropriate packaging, are perfect for both smaller customers and the professional market.

Our advantage is many years of experience and the use of modern raw materials, which in application research give clearly better and more durable results than other products available on the market.

Our knowledge allows us to provide customers and business partners with innovative solutions. We focus on facts, not myths, operation and solving technical problems related to the correct efficiency of the operation of photovoltaic panels and improving their efficiency.

We invite to cooperation: institutions, companies and individuals, wholesalers, retail stores, investors, hotels, construction and cleaning companies interested in the distribution of products under the PROSOLIS brand logo.