Recykling Energii

Na rzecz spowolnienia zmian klimatu

Solar Energy Expo

Ptak Warsaw Expo

26 maja 2022 Hala C

Godz. 11. 00 – 13.00

Prezentacja wprowadzająca:

Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka wraz z prezentacją URBAN WIND POWER STATION - innowacyjnego wiatrowego zespołu prądotwórczego dostosowanego do działania w przestrzeni zurbanizowanej .

Prelegent: Anna Łasica Czaplejewicz – z-ca Koordynatora Projektu LIFE-UrbanWindPL ds. edukacji i komunikacji Prezes Zarządu Instytutu Nauk Stosowanych i Nowych Technologii

Prezentacja 2

Neutralność klimatyczna – konieczność czy szansa na przekroczenia pewnego progu rozwojowego jeśli chodzi o źródła energii.

Prelegent – Elżbieta Wrzecionkowska – dyrektor Green Warsaw Conferences

Prezentacja 3

Czy neutralność klimatyczna możliwe jest bez włączenia się samorządów.

Prelegent: Dr Wojciech Szymalski – Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju

Prezentacja 4

Wsparcie samorządów kluczowym elementem transformacji energetycznej”

Prelegent: Dr inż. Weronika Radziszewska, pracuje w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN oraz Instytucie Badań Systemowych PAN

Prezentacja 5

Wsparcie dla Innowacyjnych i popularnych rozwiązań OZE

Prelegent: Monika Żmijewska – ekspert ds. Green Deal i OZE w Komisji Europejskiej, ekspert ds. kredytów firmy Energia dla biznesu.

Po prezentacjach PANEL DYSKUSYJNY

Problem klimatyczny w nowej rzeczywistości.
Czy możemy sobie pozwolić na przesuniecie zmian klimatu na plan drugi?
Jakie widzimy rzeczywiste możliwości ograniczenia CO2?
Co jest najbardziej palącym tematem.

Moderator: prof. Krzysztof Sołoducha -Red. Naczelny Grupy Portali Sztuka Architektury